Onverzekerde bestuurder motorrijtuig

Is uw autoschade veroorzaakt met een onverzekerd motorrijtuig dan moet de dader zelf de kosten aan u vergoeden. Heeft de dader geen geld dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds. Let daarbij op het volgende, anders heeft uw claim bij het Fonds geen succes.

1. Doe altijd aangifte bij de politie.
2. De aansprakelijkheid van de dader moet zijn toegegeven of door u zijn bewezen.
3. Zorg dat de dader schriftelijk ondertekend zijn aansprakelijkheid erkent. Dit voorkomt dat de dader ineens de aansprakelijkheid afwijst, omdat het hem achteraf duidelijk wordt hoe groot de schade is of hoe leeg zijn spaarpot, of allebei.
4. Doe een redelijke, schriftelijk aan te tonen, poging om een afbetalingsregeling te treffen.
5. Stuur een (in kopie bewaarde) aanmaningsbrief naar de dader indien deze niet betaalt.

Schadevergoeding door gemoedsbezwaarde

Sommige bestuurders zijn op grond van hun religieuze overtuiging vrijgesteld van de plicht om zich te verzekeren. (Deze vrijstelling kost hen wel jaarlijks een vast bedrag). Wanneer een dergelijke gemoedsbezwaarde aansprakelijk is voor een autoschade, zal hij deze u moeten vergoeden uit eigen middelen. Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds. Zie ook: de punten 1 t/m 5 onder onverzekerde bestuurder.

Verzekeringsmaatschappij gaat failliet

Mocht u hierdoor geen geld ontvangen, dan kunt u terecht bij het Waarborgfonds. Het faillissement van een schadeverzekeraar komt maar zelden voor.

lees meer over:

Wij werken voor- en zijn aangesloten bij: