Aansprakelijkheid ouders

Ouders (voogden) zijn risico-aansprakelijk voor het wangedrag en de onvoorzichtigheid van hun kinderen. Maar er gelden leeftijdsgebonden begrenzingen.

1. Kinderen jonger dan 14 jaar zijn niet zelf aansprakelijk. Wel de (meestal APV) verzekerde ouders.
2. Kinderen boven de 16 zijn zelf aansprakelijk.
3. Voor kinderen tussen de 14 en 16 jaar zijn de ouders niet risico-aansprakelijk. Als zij het gedrag van hun kind niet praktisch hebben kunnen beletten, treft hen geen verwijt en gaan ze vrijuit. Meestal lukt het ouders wel om niet- verwijtbaarheid aan te tonen. Want kinderen van die leeftijd staan niet de hele dag onder toezicht.

Als de ouders niet aansprakelijk zijn, moet men de schade verhalen op het kind. Dat loopt nogal eens op niets uit.

Aansprakelijkheid voor dieren

Als eigenaar van een dier is men risicoaansprakelijk voor elke ‘zelfstandige gedraging’ van het dier. Het maakt niet uit of het dier al of niet was aangelijnd. Is er schade, dan is er ook aansprakelijkheid.

Anders is het wanneer het dier ‘als instrument’ wordt gebruikt. In dat geval is de gebruiker aansprakelijk. Denk aan een ruiter die op het paard zit en onvoorzichtig de weg oversteekt.

Loslopend wild heeft doorgaans geen bezitter. (De eigenaar van een bosperceel wordt pas eigenaar van het wild als hij het desbetreffende dier vangt.) Voor schade door een botsing met een wild dier draait men in de regel dus zelf op als men alleen WA verzekerd is. Bij WA+ en casco is men verzekerd tegen schade met wild. Bij WA+ moet wel worden aangetoond dat de schade door een dier veroorzaakt is.

lees meer over:

Wij werken voor- en zijn aangesloten bij: