Aansprakelijkheid wegbeheerder

De wegbeheerder is risico-aansprakelijk voor een gebrekkige of onveilige weg. De weggebruiker moet de onveiligheid aantonen, maar wat is ‘onveilig’? Antwoord: als de staat van onderhoud van de weg duidelijk beneden het niveau ligt dat u mag eisen. De te eisen niveaus verschillen per type weg. Zo heeft klagen over een laaghangende tak geen zin als u de autoschade opliep tijdens een dolle rit over een smalle bosweg. Ook bij een wijk in aanbouw gelden andere normen voor verlichting, bebakening en het markeren van obstakels.

Aansprakelijkheid voor boomtakken

Hier geldt geen risico aansprakelijkheid. De schade kan uitsluitend verhaald worden op degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de boom. Daarbij moet ook bewezen worden dat de boom ziek was én dat bij voldoende onderhoud deze ziekte ook ontdekt zou zijn. Advies: als u een schade heeft van een door houtrot afgebroken tak, bewaar hem voordat de gemeente uw bewijsstuk vernietigt.

In grote lijnen is de verhaalbaarheid van takschade als volgt geregeld:

1. Cascoverzekerden (all-risks) krijgen de schade vergoed.

2. WA+ verzekerd: de verzekeraar keert uit als er sprake is van storm. Hierbij moet het minimaal windkracht 7 hebben gewaaid.

3. WA verzekerden draaien zelf voor de schade op. Tenzij men nalatigheid van de ‘boomverantwoordelijke’ weet te bewijzen.

lees meer over:

Wij werken voor- en zijn aangesloten bij: