Overige kosten

De volgende kosten zijn ook te claimen, mits zij in een aannemelijk verband met het ongeval staan en de tegenpartij aansprakelijk is.

1. Schade-expert, als men deze zelf heeft moeten aanstellen en betalen.
2. Bereddingskosten. Dit zijn kosten om de schade te beperken zoals bewaking.
3. Sleep-, vervoers- en bewakingskosten.

Letselschade
Schade door verwonding, invaliditeit en overlijden worden op deze site niet behandeld. Hetzelfde geldt voor smartengelduitkeringen.

lees meer over:

Wij werken voor- en zijn aangesloten bij: