Vervangend vervoer

Bij een cascoverzekering heeft uw verzekeraar meestal een mobiliteitsregeling in uw polis of bijsluiter vastgelegd. Bent u WA of WA+ verzekerd, dan speelt de schuldvraag een rol. Wie schuldig wordt geacht aan het ongeval kan geen vervangende vervoerskosten claimen.

Bent u niet aansprakelijk dan betaalt u evengoed nog 25% van de vervangend vervoer kosten. Waarom? Men gaat ervan uit dat u kosten uitspaart, doordat u uw eigen auto niet gebruikt. 25% is een redelijk percentage.

Let op!
Als benadeelde heeft u een schadebeperkingsplicht. Dit betekent dat u:
1. Een soortgelijke auto moet huren; een mindere mag ook.
2. De huurtermijn zo kort mogelijk moet houden. Deze mag niet langer duren dan de technische reparatieduur.

lees meer over:

Wij werken voor- en zijn aangesloten bij: