Betrokkenen bekend

Zijn alle partijen (schadebrenger en benadeelde) bekend, dan doen zich de volgende mogelijkheden voor als het gaat om schade door verkeersgedrag:

1. U bent WA/WA+ verzekerd en wel aansprakelijk. Uw verzekering betaalt alle terecht door de benadeelde geclaimde kosten die verband houden met de aanrijding.

2. U bent WA/WA+ verzekerd en niet aansprakelijk. De tegenpartij betaalt de schade aan de auto en de bijkomende kosten.

3. U bent cascoverzekerd (all-risks), heeft schade die aan eigen gedrag te wijten is. De verzekering betaalt de schade aan de auto. Wel betaalt u zelf het eigen risico. Bij eigen schuld schade en casco verzekering heeft u meestal wel terugval van uw no-claimkorting. Een en ander kan per polis verschillen.

4. U bent cascoverzekerd (all -risks) en heeft schade die niet aan eigen gedrag te wijten is. Dan vergoedt de aanspakelijke partij alle schade en behoudt u uw no-claimkorting.

Een bijzondere regeling betreft die voor de ‘schuldloze derde’. Denkt u hierbij aan een situatie waarbij iemand buiten zijn schuld om wordt betrokken bij een ongeval. Bijvoorbeeld twee auto botsen, waarbij er één plotseling op uw weghelft schiet. U hoeft dan als u casco bent verzekerd, niet te wachten op uw schadevergoeding totdat duidelijk is wie van de twee andere weggebruikers (de meeste) schuld treft.

lees meer over:

Wij werken voor- en zijn aangesloten bij: